Sklepy Medyczne GOMED

Idź do spisu treści

Menu główne

Jak uzyskać refundację

Strefa pacjenta

Zasady refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej

DLA KOGO

REFUNDACJA
10 szt. zestawów
RAZ NA MIESIĄC

DOPŁATA

KOD NFZ

KTO WYSTAWIA ZLECENIA

dla osób z cukrzycą T 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej

% refundacji

% dopłaty przez pacjenta

nr do wpisania na zleceniu

specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne

do ukończenia 26 r.ż.

100%

0%

P.91

 - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej

- kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 3 miesięcy

powyżej 26 r.ż.

70%

30%

P.91

-  lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, chorób wewnętrznych i endokrynologii

- kontynuacja przez pielegniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego na okres do 3 miesięcy

kobiety ciężarne

100%

0%

P.91

- lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

- kontynuacja przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego na okres do 3 miesięcy

W celu otrzymania zestawów infuzyjnych refundowanych przez NFZ prosimy o:

1. Zgłoszenie się do lekarza wyżej wymienionej specjalności w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się wkłucia)
2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego) - tylko w przypadku, kiedy zgłasza się po raz pierwszy
3. Wysłanie pod adres
FHU GOMED, ul. św. Faustyny 7, 83-010 Rotmanka wyżej wymienionych dokumentów wraz z aktualnym Zleceniem "Część A" (Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia (niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące), aby nie stracić limitu przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia) i Zlecenie „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego) oraz zamówienia z podaniem rodzaju pompy, asortymentu, ewentualnych dodatkowych zamówień oraz swoimi danymi i numerem kontaktowym telefonu.
Przed wysłaniem dokumentów uprzejmie prosimy o każdorazowe wypełnienie zlecenia w miejscu: imię, nazwisko osoby odbierającej (wypełnić drukowanymi literami), czytelny podpis osoby odbierającej imieniem i nazwiskiem oraz PESEL osoby odbierającej. W przypadku dziecka podpisuje osoba pełnoletnia - rodzic lub opiekun dziecka i wpisuje swój numer PESEL. Jednocześnie w dniu odbioru przesyłki (otrzymania osprzętu) prosimy o czytelne podpisywanie się imieniem i nazwiskiem wraz z numerem PESEL na dokumencie dostawy tzw. WZ/list przewozowy.
4. Po otrzymaniu kompletu dokumentów Dział Obsługi Klienta realizuje zamówienie pocztą kurierską, odsyłając w paczce Zlecenie „Część B" (dawniej Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego) z adnotacją o wydanym zaopatrzeniu. UWAGA: W przypadku osób powyżej 26 r.ż. - dopłatę 30% pobiera kurier dostarczający przesyłkę.

Aktualny Wzór Zlecenia na zaopatrzenie do pobrania
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego