Sklepy Medyczne GOMED

Idź do spisu treści

Menu główne

1 stycznia 2020 r.

Strefa pacjenta

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1555) oraz zmienia się proces potwierdzania zleceń. Ww. zwór w pdf został zamieszczony w zakładce Strefa pacjenta/Wzory zleceń NFZ.

Wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, zgodnie z art. 38c ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784 ze zm.).

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego