Podstawowe parametry:

serwer POP3: mail.rotmanka.pl port: 995 (SSL)
serwer IMAP: mail.rotmanka.pl port: 993 (SSL)
serwer SMTP: mail.rotmanka.pl port: 587 (TLS)
serwer smtp WYMAGA uwierzytelniania
Menu -> Plik -> Utwórz -> Konfigurację konta pocztowego
Dodawanie nowego konta w Thunderbird
Ustawienia konta w Thunderbird